Kredi Türleri

KREDİ ÇEŞİTLERİ   24 Nisan 2018 Salı

 
 
İŞLETME KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
 
Kredi Limiti : 200000TL
 
Kredi Vadesi : 1-5yıl
 
Kredi Faiz Oranı : Yıllık %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AYLIK EŞİT TAKSİTLİ İŞLETME KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
 
Kredi Limiti : 200000TL
 
Kredi Vadesi : 12-24 ay
 
Kredi Faiz Oranı : Yıllık %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TESİS KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina, araç ve gereç alımları için kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : 2-5 Yıl
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
İSTİHDAMI DESTEKLEME KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Esnaf ve Sanatkarların mal ve hizmet üretimini artırmaları ve özellikle yeni istihdam olanağı yaratmaları suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için işyerlerinde kullanacakları yeni makina, araç-gereçlerin temini amacıyla kullandırılır. Ancak kullanılabilirliği teknik elemanlarımızca belirlenen eski model makine, araç ve gereçlerin satın alınması için de kullandırılabilir.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta.
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : 1 yıl ödemesiz, 3 yıl
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KOOPERATİF İHRACAT-TESİS KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan sanatkarlar yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
İmalat sektörü içinde faaliyet sürdüren direkt veya dolaylı olarak ihracata çalışan sanatkarlarımızın ihraç ettiği yada edeceği malın üretimi için ihtiyaç duyacağı ve teknoloji içeren makina teçhizat alımını teminen tesis kredisi şeklinde otorize olarak kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti ve sigorta.
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : 1.yılı faiz ve anapara ödemesiz 4 yıl
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
İSKONTO KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Kısa süreli işletme giderlerinin finansmanı amacıyla; emre muharrer senetlerin iskontosu şeklinde kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : 1-9 ay
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ŞÖFÖR TAŞIT EDİNDİRME KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Esnaf odasına kayıtlı şoför esnafı yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Kredi yeni model kulanılmamış taşıt alınması için tahsis edilir. Ancak, cari yıla göre otomobil, kamyonet ve minibüslerde 3, kamyon ve otobüslerde ise 5 yaşına kadar taşıt alımlarında da kredi kullandırılabilir.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, rehin, Bankamız lehine kasko sigortası.
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : 2-5 yıl
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ŞÖFÖR ESNAFINA TAŞIT ONARIM KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Geçimini şoförlük veya nakliyecilikle sağlayan ve ticari amaçla kullanmak üzere tek taşıta sahip olan şoför ve nakliyeciler yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Taşıtların bakım-onarımı ile lastik veya yedek parça alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskonto 
veya işletme kredisi şeklinde kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek.
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : İşletme Kredilerinde: 1-4 yıl
 
İskonto Kredilerinde: 1-9 ay
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SERVİS ARACI - KAMYONET YENİLEME KREDİSİ
 
Krediden Yararlanabilecekler;
 
Okul ve Personel Servis araçları ile şehiriçi yük taşımacılığında kullanılan kamyonetlerin 10 yıl ve daha eski modellerinin yenilenmesini teminen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan şoför esnafı yararlanabilir.
 
Kredinin Kullandırılışı;
 
Kredi 10 yıl ve daha eski model servis araçları ile kamyonetlerin yenilenmesi amacıyla,fatura karşılığı satıcı firmaya ödeme şeklinde otorize olarak kullandırılır.
 
Kredi Teminatı;
 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti, kasko sigortası ile taşıt rehni tesis edilecektir.
 
Kredi Limiti : 150000TL
 
Kredi Vadesi : 3 yıl
 
Kredi Faiz Oranı : %5
 
ÖZKAYNAK KATKISI : En az % 8 oranında özkaynak katkısı aranacaktır.