Ortak Olma Şartları

ORTAK OLMA ŞARTLARI   24 Nisan 2018 Salı

 
 
ORTAK OLMA ŞARTLARI
 
Esnaf ve sanatkar olmak,
 
Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
 
İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
 
Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
 
Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;
 
Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler. 
 
Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır. 
 
Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 
Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
 
Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder, 
 
Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir. 
 
İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır. 
 
İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.